תודעה/ גוף

מזווית ראיית מדעי הטבע, נתפסים ההכרה האנושית, המודעות ותהליכי החשיבה, כתהליכים אלקטרומגנטיים ברשת העצומה והסבוכה של תאי העצב. מאידך, אנו רואים עצמנו כיצורים תבוניים, בעלי מודעות ו"נפש" המסוגלים לחשוב, להרגיש ולחוות את העולם הסובב לנו. היבטים אלה של התודעה מצביעים כביכול על משהו הנמצא מעבר לעולם הפיזיקאלי, השונה מהותית מפעילותו המכאנית והדטרמיניסטית של המוח. כאן מתעורר הפרדוקס כביכול – כיצד יכולה התודעה להופיע כמשהו אחד מבפנים וכמשהו שונה לחלוטין מבחוץ? מה הקשר בין הצורה הפיזית של המוח לבין התחושה הפנימית הסובייקטיבית שהיא יוצרת? כיצד מידע המחולק בין מיליארדי תאים המופרדים במרחב וזמן מתכנס להפקת האחדות של החוויה המודעת – זו היא אחת השאלות הבסיסיות בחקר המחשבה.  מהבנות שונות שמקורן במחקרים  מפיזיקה הקוונטית, מערכת החיסונית, טיפולים התנהגותים קוגנטיבים וחקר המערכת העצבית, נראה שהקשרים בין גוף לנפש עובדים בשני הכיוונים, וכי במובנים הנפש, באמצעות המחשבה והרגש, מחווטת בחזרה את המוח, ובכך משפיעה באופן ממשי על הבריאות הנפשית והגופנית של האדם.

עולם החומר – עולם תהליכי
העולם שלנו מורכב מאטומים בעלי שוני כמותי של ההרכב הבסיסי היוצרים איכות פנימית משתנה של ההרכב המאפשרת יצירת אינסוף אפשרויות ביטוי ויחסי גומלין בין הפרטים במערכת. עושר הצירופים האינסופי הנוצרים מורכב, בעל שונות עצומה, ולמעשה אין סוף אפשרויות ביטוי. איינשטיין הצביע לראשונה על השקילות בין המסה לאנרגיה המצביעה על כך שישנו רק סוג חומר יסודי אחד בעולם. פירוש זה שנוסח על ידי איינשטיין ואינפלד (1938). מתורת היחסות אנו יודעים שהחומר מייצג מצבורים עצומים של אנרגיה ושהאנרגיה מייצגת חומר. ולכן החומר הוא היכן שריכוז האנרגיה גדול, השדה היכן שריכוז האנרגיה הוא קטן. ואז ההבדל בין החומר לשדה הוא כמותי במקום איכותי. אין כל מובן בלהחשיב את החומר והשדה לשתי איכויות שונות למדי זו מזו. אנו לא יכולים לדמיין משטח מוגדר שמפריד בצורה ברורה בין השדה לחומר". כלומר, העולם שלנו שנהוג לראות בו עולם חומרי, מכיל בתוכו מצבורי אנרגיה המייצגת את החומר. כל חומר אוצר בתוכו אנרגיה  – השדה אלקטרומגנטי . תהליכים ביולוגיים יסודיים הקשורים בהמרה של אנרגיה לצורות שניתן להשתמש בהן להתמרות כימיות הם קוונטיים מכניים בטבעם. שינויים בעוצמת השדות החשמליים ובמיקומם, הם חלק מהפעילות הפיסיולוגית התקינה של מערכות ביולוגיות ברמות השונות. בשנים האחרונות נמצא ששדות חשמליים מעורבים בתהליכי הגדילה וההתפתחות של תאים ורקמות. במערכות מורכבות בהן יש השפעה הדדית ותלות הדדית בין מבנה ותהליכים נוצרת דינמיקה של התהוות מתמדת דרך יחסי גומלין בין ארגון עצמי,ו הפצעה היוצרת את השלב הבא. תבניות קולקטיביות של סדר מתהוות באופן ספונטני במערכות הבנויות ממרכיבים רבים עם קשרי גומלין ביניהם. שדות האנרגיה הנוצרים ברמות התפקוד השונות, ולכן פגיעה פיזית במעגלים המחוללים אנרגיה תפגע בשדות האנרגיה הנוצרים מיחסי הגומלין בין חלבוני התא השונים. מכיוון שכל חומר מאופיין ע"י מאסה ואנרגיה, כאשר המאסה משתנה- הביטוי השונה הספציפי של ההרכב, גם משתנה ההרכב האנרגטי של שדות האנרגיה המתחוללים.

ביואנרגיה  – ייעול אנרגיה לעבודות ביולוגיות
כאורגניזמים  אנו מבצעים עבודה באופן קבוע. האנרגיה הכימית שבמזון משמשת לבניית תרכובות מורכבות, יצירת מפלי ריכוזים ומפלים חשמליים המשמשים לכוח מניע ליצירת תנועה, חום… סדר.   אלפי ריאקציות מתרחשות בתא ברצף שאינן מגיעות לעיננו. מה שאנחנו תופסים זו הצורה הכללית שאינה משתנה לעיניים שלנו ומסמלת קביעות, ארגון ,סדר, אך מתחת לאותה הסתכלות חיצונית מתרחשת תנועה ושינוי מתמיד, כדי לאפשר לאורגניזם החי להיות יחידה מאורגנת היטב. כדי לקיים סדר זה יש צורך בהשקעה מתמדת של אנרגיה.בכפוף לחוקי התרמודינמיקה. השדה המגנטי משפיע על פעילות אנזימים, קיטוב הממברנה ותהליכים ביוכימיים אחרים בגוף. החישוביות הזמנית המשתנה על פני שטח הדנדריטים, תורמת להסתברות של מופע דיגיטלי של פוטנציאל פעולה, כך שכל פוטנציאל פעולה בתורו קובע איזה מידע מייצג ומקודד את החוויה. השדה האלקטרומגנטי האנדוגני  של המוח הוא תוצר של שדות המושרה מחיווט של נוירונים וכן  על ידי  התנועה של יונים אל ומחוץ לתאים ובתוך המטריקס החוץ תאי . המוח האנושי מכיל כמיליארד נוירונים. בעלי מידע תורשתי ב- DNA הייחודי לכל אחד מאיתנו, היוצר הבדל כמותי ואיכותי בביטוי החלבונים היחודי בכל אחד מאיתנו ולפיכך יוצר שדה אלקטרומגנטי ייחודי כתוצאה מכך. בנוסף, יחסי הגומלין המשתנים בין הנוירונים השונים המאפשרים חווטים וירי משתנה בהתאם לזמן ומקום מאפשרים עלייה בצירופים והופכים את הביטוי הייחודי של כל אחד מאיתנו למה שהוא בכל רגע נתון של זמן. השדה האלקטרומגנטי שנוצר מקבל כל הזמן הזנה מחוץ לאובייקט – המערכת כאשר שטף של גירויים זורמים כל הזמן מהסביבה שמחוץ למערכת – לאובייקט. שינוי במידע גורם לשינוי בשטף השדה ולהתאמתו בכל רגע נתון של זמן ביחס לסביבתו. בנוסף, סביבה משתנה פנימית בתוך הגוף גורמת לתמסורת פנימית היוצרת גם היא שינוי בשדה האלקטרומגנטי הפנימי ובכך מתאפשרים כיול, דיוק וארגון. מידע עובר בהשוואה כשעולם פנימי פוגש עולם חיצוני.  האינטראקציה עם העולם מייצרת כל הזמן מצבים קוונטים: מצד אחד ייצוג סובייקטיבי של העולם החיצוני ומצד שני – העצמי הפנימי, מאפשרים אינטגרציה למידע המצוי במיליוני נוירונים המפוזרים במוח לחוויה מודעת. תודעה כפי שהצביע עליה וויליאם ג'ימס היא איננה דבר אלא תהליך או זרם/שטף המשתנה בסקאלת זמן במרווחי שניות, אספקט חשוב מאוד של זרם תודעה מאוחד ואינטגרטיבי.     שינוי ותהליכים בעולם החומר מתבטאים בשינוי מתמיד ביחסי גומלין בין פריטים שונים במערכת. הסביבה הפנימית והסביבה החיצונית -הגנים והסביבה משנות את המוח ללא הרף. ידוע שהתנסות יכולה לשנות את הקשרים בין הנוירונים. מחשבות, פעולות ורגשות משנים את מבנה המוח, ולכן אפשר לעצב את המוח ע"י התנסויות. הוכח בעבר שירי סינכרוני אינטגרטיבי של נוירונים מצוי בקורלציה עם מודעות ותפיסה, ואילו חוסר איזון בשדה האלקטרומגנטי במוח יוצר בלבול. השדה האלקטרומגנטי של המוח נוצר מאינטגרציה של מידע מפוזר באזורים רבים. המוח מייצר שדה אלקטרומגנטי דינמי, עשיר במידע המשפיע על ירי הנוירונים, הדינמיקה זו מכילה מאפיינים  של תאום וקישור ליצירת ההכרה, ושהשדה האלקטרו-מגנטי של המוח הוא המושב של התודעה.

מידע –  הבסיס להגשמה דרך חוויה
הטבע משמר ומארגן מידע בשדות אנרגיה, תוך כדי שינוי, והתהוות מתמדת. האנרגיות מתפשטות ומתגלמות בצורת רטטים ותנודות כגלים נושאי מידע. איננו חיים עוד בעולם של עצמים נפרדים בתוך חלל, אלא בעולם של השפעות גומלין, עולם של שדות, רטטים ותנודות. המערכת העצבית התפתחה כדי לתאם התנהגות שמתאימה לנסיבות ומצויה בהתאמה בין המצב הפנימי של האורגניזם והסביבה שמחוץ לאורגניזם. מותאמת לעולם הזמן – מאורעות עבר הווה ועתיד של האורגניזם . המחקרים הראשונים שתועדו עיבוד מידע שלא בבני אדם היה  אודות רגשות צמחים. ב- 1973 פורסם הספר "החיים הסודיים של הצמחים". הספר בחן את הרעיון שצמחים עשויים להיות רגישים למרות היעדר מערכת עצבים ומוח. מממצאים אלה מעלים את ההשערה שאולי מה שחשוב זו לא המופע הפיזי של מערכת עצבים אלא תפקיד מערכת העצבים וזה לחולל שדה חשמלי שמאפשר מעבר ותרגום של גל אלקטרו מגנטי שיוצר שדה חשמלי שמאפשר טרנספורמציה לחומר שמאפשר תגובה פיזית התנהגותית. ה"בעיה הפסיכו־פיזית ", כך הגדיר פרופסור ישעיהו לייבוביץ  את השאלה הגדולה והמסקרנת, איך נוצרים תהליכים מחשבתיים ורוחניים מגוש חומר היוצר את האישיות שלנו,הרגשות ,האמונות, המחשבות, המאוויים, היצירתיות – כל אלה מתקיימים במוח רק כביטוי לפעילותו הפיזיקלית־כימית־ אלקטרונית. ע"פ התפיסות המדעיות החדשות שהתפתחו מאז שנות השמונים של המאה הקודמת היקום אינו צירוף נטול חיים וחסר נשמה של גושי חומר, אלא דומה לאורגניזם חי, החומר הולך ונעלם כתכונה בסיסית של המציאות, ושדות אנרגיה רציפים באים במקומם. ואנו כיצורים הוליסטים המונעים כמערכת אנרגטית רב רבדית המשתנה כל הזמן מקיימים תהליכים בו-זמניים של חומר ורוח המתקיימים בהוויתנו הגופנית והרוחית, משפיעים זה על זה ומצביעים על כיוון ההתפתחות של כל אחד מאיתנו.  גופנו משמש כמעין מראה של המתחולל בנפשנו. הוא משקף לחצים, טראומות, הדחקות, ומקבע תבניות גופניות/נפשיות הבונות את ה"מציאות" הייחודית לכל אדם.  ביטוי למציאויות אלה נגלים במצבינו הבריאותי כמו גם בתפיסתנו את המציאות החיצונית לנו. המישור הפיזי הוא המישור המוכר לכולנו, נגלה, נתפס בחושים ולכן נחשב לרובד הברור שאינו שנוי במחלוקת. המידע הטמון ב-DNA של כל אחד מאתנו, מארגן את הביטוי הפיזי. המבנה הייחודי של הצירוף הגנטי הייחודי המאפשר את ביטוי ההרכב הייחודי שנבחר. גופנו מורכב ~ 1014‎תאים, לכל תא שדה אלקטרומגנטי עצמאי. שדות אנרגיה נוצרים על פי המטען שינויהגנטי הייחודי, מה שמאפשר ביטוי ייחודי לכל רקמה ואיבר. לכל מופע פיזי יש תבנית אנרגטית המהווה את האנרגיה הפנימית שלו, המורכבת מדפוסים של פוטנציאלים והרכבים אנרגטים מחשבתיים שהמופע שלהם בעולם החומר מתבטא במופע התאי/הרקמתי שבו בזמן מכיל הפוטנציאל האנרגטי הטהור. מכאן שהסיבה לכאבים חזקים במפרק הרגל יכולה להיות אולי קשורה לתבנית אנרגטית הקשורה לחוסר היכולת הפנימית של העצמי לזוז מהמקום שבו הוא מצוי ואיננו טוב עבורו .

מכיוון שאין לנו אפשרות לראות את התבנית האנרגטית נוכל להבין דרך הרובד הפיזי את הפוטנציאל שיצר אותה. מחלות הקשורות לעור – הגבול של האורגניזם יכול להסב את תשומת לבנו לחוסר איזון בגבולות העצמי כלפי העצמיות וכלפי הסובב כולל יחסי קבלה ונתינה מאוזנים. דוגמאות אלה מרמזות אולי המערכת העצביתעל התפקוד הפיזי של האיבר המוציא מהכח אל הפועל את השדה האלקטרומגנטי המחשבתי הקשור בתפקיד ובתפקוד האיבר והמוטבע כאנרגיה פנימית, כפוטנציאל הפנימי לשינוי והתהוות מתמדת. מבנה מערכת העצבית נמצא בהתאמה ומשקף את התמיכה בשינויים המיידיים המהירים המאפשרים את הבחירה ומתבטאת  בחוויית המציאות. התודעה, אותה "תוכנת היסוד" שלנו- פועל יוצא של אמונות ותפיסות העולם ייחודיות לכל אחד מאיתנו, נוטה לארגן מסביבה את ההתנהגות שלנו. במונחים ביולוגיים, התודעה האנושית מופיעה כתכונה הקשורה לתפקוד המוח האנושי. אבל בהסתכלותי על האדם כמערכת רב רמתית המשתנה כל הזמן התודעה אינה קשורה רק למוח האנושי אלא לחוכמת הגוף, הקושרת תובנות ותפיסות ייחודיות של מצבים אנרגטיים רוחניים שבבסיס תפקוד האיבר אותו הם מאפיינים, ומאפשרים למקד את תשומת הלב שלנו בהבנת המשמעות התפקודית שלהם ובכך לחשוף פרדיגמות שונות הנוגעות לדפוסי אמונה שונים שהם חלק מהתודעה שלנו. כשאדם משנה את תודעתו ,מערכת החיסון והבריאות מתחזקת, היכולת שלו לברוא מציאות גוברת. כשהאדם משנה מצב תודעה – משפיע על הגוף. בהתיחסות שלי למושג התודעה אני מתיחסת לחוכמת הגוף כאשר המרכז הקולט, המשלב ואחראי על האינטגרציה בין חוץ ופנים, ופנים וחוץ מצוי במוח, מצוי בהדדיות עם כל מרכיבי הפרט ומאפשר כיול, דיוק וארגון.

מידע עובר בהשוואה כשעולם פנימי פוגש עולם חיצוני וכך נוצרת החוויההחוויה ומתאפשרת אינטגרציה של המידע המצוי במיליוניקבלת החלטות על בסיס אינפורמציה נוירונים המפוזרים במוח לכלל החוויה המודעת. האדם הוא היצור שניחן באותה אנרגיה יצירתית בוראת המאפשרת לו לברוא את מציאותו. הבריאות היא שיקוף של התאמת הרבדים שלנו לתנאי החיים המשתנים. ומכאן שהביטוי הפיזי – הגוף, בעל מנגנונים לשימור אנרגיה, מכיל אנרגיה ברמת דחיסות גבוהה, אבל ברמות העדינות שאינן נקלטות בעזרת אברי החושים, בריכוז אנרגטי נמוך, אנרגיה זו מתגלה לנו כתודעה.


תגובה אחת על הפוסט “תודעה/ גוף

  1. פינגבאק: החופש – מימוש דרך דיוק העצמי | Energy Matters- רוח החומר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *