דואליות

דואליות גל-חלקיק/ שניוּת גל-חלקיק, היא מושג בפיזיקה (תורת הקוונטים), הגורס כי אור וחומר יכולים להציג הן תכונות של גל והן תכונות של חלקיק, אבל שתי התכונות לא מתגלות לנו בו זמנית. החלקיק מתגלה כגל או כחלקיק בתלות בשיטת המדידה. אם נבחר לבדוק את התכונות הגליות שלו נגלה שהוא גל, אם נבחר למדוד את התכונות החלקיקיות  שלו, נגלה שהוא חלקיק.
דואליות גל- חלקיקלפוטון (החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי האחראי לתופעות הקרינה האלקטרומגנטית) כמו לחלקיקים אחרים, ישנן תכונות הן של גל והן של חלקיק והם שני אופנים לתיאור מצב קוואנטי של חלקיק, שניהם נכונים אלא שהם לא יכולים להתקיים בו-זמנית, כלומר תכונות משלימות – מופעים שונים של אותו האובייקט על הציר של הנסתר והנגלה. הם מתגלים בתלות בשיטת המדידה אותם קובע האדם החוקר, כלומר, לנקודת המבט האישית יש קשר למציאות הסוביקטיבית המשתקפת לעיננו.           מהידע המתקבל מתורת הקוונטים אנו למדים  שאין "תמונה האמיתית" יחידה של המציאות, אלא נקודת מבט מתאימה בכל רגע ושאין באפשרותנו לראות את כל המציאות אלא חלק ממנה. תפישת הדואליות גוזרת עלינו לחיות בעולם של ניגודים למרות שמקורנו הוא אחד ושלם. התכונות מתגלות בהתאם לעיקרון אי-הוודאות: אי-אפשר לקבוע בו-זמנית מיקום ותנע של חלקיק. ידע מדויק על תכונה אחת גובה מחיר בהתמעטות המידע על השני (אי ודאות לגביו). אין לזה כל קשר למגבלות כלי המדידה שלנו, מדובר פשוט בתכונה של הטבע עצמו כך שכל גילוי נותן לנו תיאור חלקי בלבד של המציאות! ומכאן שהאוביקט/הצופה בוחר נקודת מבט, מפעיל רצון ומהווה חלק מיצירת המציאות שלו.

ההבנה העמוקה אודות טבען של התופעות בעולם עלתה כבר במאה השישית לפני הספירה על ידי הפילוסוף היווני הרקליטוס הנחשב כאחד ממפלסי דרכה של הפילוסופיה המערבית. ההסתכלות שלו אודות טבען של התופעות בעולם חשפה הבנות בסיסיות הקשורות לחוקי הטבע והאמרה המפורסמת שלו  "הכל זורם" – דבר אינו נשאר חסר תנועה משקפת את ההבנה הזו. הרקליטוס הבין  שהעולם מורכב מניגודים הקיימים בו זמנית זה לצד זה ושאין לתפוס את הדבר, אלא בקשר לניגודו .

מדוע יש טוב ורע?

אין לנתק ולבודד אספקטים של האחדות המורכבת של העולם, אלא לראות את הכוליות בכל רבגוניותה. התנועה והשינוי הם הביטוי הדינמי לניגודיות, אך אין להסתפק בהכרה בתנועה, אלא יש לחשוף את האחדות העולה מתוך ריבוי התופעות המנוגדות. הסדר העולה מן הניגודים והמתיחות נקראה בפי הרקליטוס – הרמוניה והיא אינה חיצונית אלא פנימית. הניגודים תמידיים. הריבוי, החלקיות וחוסר ההתאמה יוצרים את האחדות. "אנו מכירים את הבריאות באמצעות המחלה, את הטוב באמצעות הרע, ואת השובע באמצעות הרעב",  "האחד יתלכד תוך מחלוקת עם עצמו". מכאן, שאם נסתכל על התהלך נראה התהוות של תנועה על הניגודיות בציר שבין הנסתר והנגלה.
במקרה של עצמים מאקרוסקופיים (בני אדם) אורכי הגל כה קצרים (מאוד דחוסים) עד כי לא ניתן להבחין בתכונות הגליות כלל. לכל אחד מאיתנו הרכב שונה ומשתנה של תדרים – גלי מידע המאפיינים תכונות מנוגדות המאפיינות את הביטוי של כל תהליכי החיים.

הדיכוטומיה יוצרת הפרדה בעלת קטבים מנוגדים: אחדות ופירוד,זכר ונקבה…המאפשרת  את הבריאה.  לבריאה בעולם החומר טבע משולש: דיכוטומיה זוגית: קוטב חיובי, קוטב שלילי ואינטראקציה ביניהם. העולם מורכב מאין סוף תדרים המבוטאים גם בהתנהגות האנושית חלק מהם מתוארים בתמונה הבאה:

רשימה חלקית של תדרים בעלי קוטב חיובי ושלילי

מכאן נראה שהאדם המצוי בפחד כתדר המניע הגלוי מסתיר בתוכו את התדר הקשור באהבה. גילוי כזה מאפשר הבנה,התכוונות ועשייה המאפשרים לתדר האהבה להיות נוכח במציאות ובעקבותיו שינוי.

הדואליות מתחילה במחשבה. אנרגיה האפשרית רק בגוף הפיזי.ניתן להבחין במשהו רק אם הוא נפרד, נבדל ומזדקר מהאחדות. לובש צורה חומרית נעשה נגלה וניכר דרך ההכרה. באמצעות השוואה בעוד שחציו השני נשאר נסתר.לדוגמא: האור נראה בזכות ההשוואה לחושך.
תכונת הדואליות מאפשר את הבריאה. נעה על ציר הנסתר והנגלה. מטבע הדברים בעולם החומר מה שנברא ונגלה מקפל בתוכו את הנסתר מעיננו. חוסר היכולת של רובנו להסתכל על הנסתר המצוי בכל דבר שנגלה לא מאפשר לנו לראות את הפוטנציאל החבוי, הגלום בכל מצב. הבנה זו מאפשרת לנו במודע ובמכוון להעזר בתדרים השונים על מנת לברוא, להיעזר בהם ככלים של התודעה שלנו המייצגת בגוף את הנשמה (שילובים של תדרים אנרגטים שהביטוי שלהם מתבטא כחומר). גם התודעה שלנו היא היא ביטוי של הדואליות. אנו נולדים כתודעה בגוף , כתוצאה מדואליות. הגוף כחלק הנגלה, התודעה כחלק הנסתר, מה שיוצר שאיפה נסתרת לאחד לאחדות – אחדות הניגודים. דואליזם הוא הלימוד על היכן הגוף מסתיים והנשמה מתחילה. הדואליות היא זו שגוזרת עלינו לחיות בעולם של ניגודים ולכן מאלצת אותנו לבחור מצב מהמצבים המתאפשרים. מכאן שבחירה היא מיסודות החיים בעולם החומר. ללא הרף מוצגות בפנינו אפשרויות בחירה, "צמתים בדרך" המאפשרים צעידה למסלול נבחר. מסלול המאפשר עשיית סדר בכל מצב  של אי סדר, בין כאוס לשווי משקל בעזרת תכונות נוספות הקשורות לדואליות. קוטביות הנובעת מפיזור לא שווה של מטען חשמלי המתבטא כקוטב חיובי או קוטב שלילי, חוסר איזון הנוטה לצד אחד של תדר הביטוי כאשר קיימת משיכה לביטוי לצד מסוים של התדר. קיצוניות הנובעת מקצוות. ככל שאנחנו בוחרים להיות יותר בקצה אחד אנחנו קיצוניים ביחס אליו.   טוטליות באה מהתמסרות מלאה, מהתכוונות מלאה, לצד אחד נבחר. כך שההתנהלות שלנו היא פועל יוצא  מאינסוף שילובי תדרים /תכונות שהינן פועל יוצא של הניגודים הקיימים בו זמנית זה לצד זה בעולם החומר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *